Kako izgledaju angiomi?

Kako izgledaju angiomi?

Viđamo ih kao vrlo male tačkaste promene u nivou kože, ili kao nešto veće promene veličine od nekoliko milimetara do jednog centimetara. Angiomi su crvene do plavičaste boje, manje ili više izdignuti iznad nivoa kože. 

Angiomi su benigni tumori koji se formiraju u krvnim sudovima. Postoje različite vrste angioma, ali najčešći su kapilarni angiomi, koji se takođe nazivaju hemangiomi. Ovi tumori obično nastaju kao rezultat prekomernog rasta krvnih sudova u određenom području kože ili sluznice.

Angiomi mogu izgledati različito, u zavisnosti od vrste. Kapilarni angiomi su crvene, ružičaste ili ljubičaste mrlje ili izbočine na koži. Mogu biti ravni ili izdignuti, a veličina može varirati od vrlo sitnih tačkica do većih lezija. Ponekad angiomi mogu biti vidljivi već od rođenja, dok se drugi mogu razviti kasnije u životu.

Većina angioma nije opasna i ne zahteva nikakav tretman. Međutim, postoje slučajevi kada angiomi mogu izazvati određene simptome ili biti estetski nepoželjni. U tim slučajevima može se razmotriti njihovo uklanjanje.

Zašto se preporučuje uklanjanje angioma?

U zavisnosti od toga gde se angiomi nalaze, mogu da budu izloženi čestom povređivanju. Kao posledica povređivanja dolazi do krvarenja, što može biti neprijatno za pacijenta.

Kako izgleda uklanjanje angioma?

Eliminacija ovog tipa promena je brza, bezbolna, efikasna i najbolje je ukloniti metodom radiotalasa.

Uklanjanje angioma radiotalasima

Jedna od metoda uklanjanja angioma je radiotalasna terapija. Radiotalasna terapija je minimalno invazivna tehnika koja koristi visokofrekventne radiotalase za uklanjanje tumora. Radiotalasna terapija je bezbedna procedura i ima minimalne nuspojave. U zavisnosti od veličine i lokalizacije angioma, može biti potrebno više tretmana za potpuno uklanjanje.

Radiotalasno uklanjanje angioma – više o proceduri

Radiotalasna terapija se koristi za uklanjanje angioma putem visokofrekventnih radiotalasa. Ovi radiotalasi generišu visokoenergetsku električnu struju koja se pretvara u toplotnu energiju prilikom kontakta s tkivom. Toplota se zatim koristi za precizno uništavanje i uklanjanje angioma.

Postupak radiotalasne terapije obično uključuje sledeće korake:

Priprema

Područje s angiomom temeljno se čisti i dezinfikuje kako bi se sprečila infekcija.

Lokalna anestezija

Primjenjuje se lokalna anestezija kako bi se omogućilo bezbolno izvođenje tretmana. To može uključivati primenu anestetičke kreme ili injekcije anestetika, u zavisnosti od veličine i dubine angioma.

Uklanjanje angioma

Lekar koristi poseban radiotalasni uređaj koji emituje visokofrekventne radiotalase. Uređaj se pažljivo pomera preko površine angioma, generišući toplotu koja se ciljano usmerava na tumorsko tkivo. Toplota uzrokuje koagulaciju i zatvaranje krvnih sudova, što rezultira uklanjanjem angioma.

Postupak zaceljivanja

Nakon uklanjanja angioma, moguće je da se na koži formira mala rana. U većini slučajeva, ova rana zaceljuje bez potrebe za šavovima. Lekarmože primeniti odgovarajući zavoj ili kremu kako bi se podstaklo brže zaceljivanje.

Radiotalasna terapija je precizna metoda koja omogućuje ciljano uklanjanje angioma bez oštećenja okolnog zdravog tkiva. Takođe se smatra sigurnom i delotvornom alternativom hirurškom uklanjanju angioma. Važno je napomenuti da je svaki slučaj jedinstven, pa je stoga važno konsultovati se sa svojimdermatologomkako biste dobili prilagođenu procenu i preporuku za tretman.

Koja je razlika između angioma i hemangioma?

Angiomi su po vremenu nastajanja i veličini različiti od hemangioma koji se javljaju po rođenju.  Angiomi i hemangiomi su zapravo sinonimi i koriste se kao zamenjivi termini za benigni tumor koji se formira u krvnim sudovima. Oba termina se koriste za opisivanje iste vrste tumora.

“Angiom” je opšti pojam koji se odnosi na benigni tumor koji se formira u krvnim sudovima. Taj pojam može se primeniti na različite vrste tumora koji nastaju u krvnim sudovima, uključujući hemangiome.

“Hemangiomi” su specifičnija vrsta angioma. Oni se odnose na tumore koji se razvijaju iz specifičnih vrsta krvnih sudova, poput kapilara, venskih sudova ili arteriola. Hemangiomi su najčešći oblik angioma i obično se manifestuju kao crvene, ružičaste ili ljubičaste mrlje ili izbočine na koži.

Dakle, dok su angiomi opšti pojam za tumore koji se formiraju u krvnim sudovima, hemangiomi su specifična podvrsta angioma koja se odnosi na tumore koji se razvijaju iz određenih tipova krvnih sudova.

Kako izgledaju hemangiomi?

Hemangiomi mogu imati različiti izgled, u zavisnosti od njihove veličine, dubine i lokalizacije. Evo nekoliko karakteristika koje se mogu primetiti kod hemangioma:

Boja

Hemangiomi obično imaju crvenu, ružičastu ili ljubičastu boju. Ta boja može varirati i zavisi od dubine i vrste krvnih sudova koji su zahvaćeni. Ponekad se hemangiomi opisuju kao mrlje koje nalikuju “prolivenom vinu”.

Izgled

Hemangiomi se mogu pojaviti kao ravne mrlje na koži ili kao izbočine koje štrče iznad površine kože. U nekim slučajevima, hemangiomi mogu biti kombinacija ravne mrlje i izbočine.

Cherry angiomi (boje trešnje) se obično javljaju na ekstremitetima i trupu, a obično nastaju nakon 40. godine života.

Spider angioma je krvni sud koji se proširuje iz središta, stvarajući izgled pauka. Ove promene na koži često imaju crvenu boju i obično su manje.

Venous lake angiomi su nalik na venska jezerca, pa su po tome dobili ime. Javljaju se na usni, uglavnom u kasnijem životnom dobu. U pitanju su plavkaste ili crvene izbočine (makule). 

Lokalizacija

Hemangiomi se često javljaju na licu i glavi, ali mogu se pojaviti i na drugim delovima tela. Često se nalaze na području vrata, trupa, ruku ili nogu.

Veličina

Veličina hemangioma može varirati od malih, tačkastih mrlja do većih lezija koje zauzimaju nekoliko centimetara ili čak nekoliko decimetara.

Važno je napomenuti da se izgled hemangioma može menjati tokom vremena. Neke lezije mogu postati veće ili tamnije, dok se druge mogu smanjiti ili bledeti. Takođe, hemangiomi mogu biti jednostrani (prisutni samo na jednoj strani tela) ili obostrani (prisutni na obe strane tela). Izgled hemangioma može varirati od slučaja do slučaja, stoga je uvek važno konsultovati se s dermatologom: U Diva Laser centru se možete posavetovati sa kvalifikovanim zdravstvenim stručnjacima kako biste dobili pravilnu dijagnozu i preporuke za tretman.

Slične promene na koži

Postoje neke promene na koži koje su slične angiomima, ali ih ne treba mešati s njima. Evo nekoliko takvih promena:

Hematom

Hematom je nakupljanje krvi ispod kože koje se obično javlja kao rezultat povrede ili udarca. Hematomi mogu imati crvenu, ljubičastu, plavu ili crnu boju, sličnu boji angioma. Međutim, hematomi su obično privremeni i nestaju tokom vremena dok se angiomi mogu zadržati duže.

Nevus flammeus (ujed rode, vinski mladež)

Nevus flammeus je vaskularna promena kože koja se obično javlja na licu. Ova kapilarna malformacija ima crvenu boju i može po izgledu biti slična hemangiomu. Međutim, vinski mladeži se razlikuju od hemangioma u načinu formiranja i karakteristikama krvnih sudova koji su zahvaćeni. Javlja se kod novorođenčadi.

Teleangiektazije

Teleangiektazije su prošireni kapilari koji se mogu pojaviti na koži kao crvene ili ružičaste linije ili mrlje. Ove promene mogu ličiti na manje hemangiome, ali se razlikuju u načinu formiranja i karakteristikama krvnih sudova.

Kako se uklanjaju hemangiomi?

Ukoliko su izloženi povređivanju i krvarenju, uklanjaju se operativnim putem u ranom detinjstvu. Često se dešava da hemangiomi spontano nestanu oko pete odnosno sedme godine života.

Koji su ostali načini uklanjanja angioma osim radiotalasa?

Osim radiotalasima, postoje i drugi načini za njihovo uklanjanje. Neki od tih načina su:

Laserska terapija

Laserska terapija je vrlo česta metoda za uklanjanje angioma. Koristi se laserski snop visoke energije koji ciljano deluje na krvne sudove angioma, uzrokujući njihovu zatvorenu ili smanjenu vidljivost. Laserska terapija obično ima minimalne nuspojave i brzo zaceljuje.

Elektrokoagulacija

Elektrokoagulacija je postupak u kojem se koristi električna struja za uklanjanje angioma. Elektroda se koristi za primenu visokofrekventne električne struje na angiom, koji koagulira i zatvara krvne sudove. Ova metoda može se koristiti za manje angiome.

Hirurško uklanjanje

U slučaju većih ili dubljih angioma, hirurško uklanjanje može biti neophodno. Hirurg će izrezati angiom i okolno zdravo tkivo. Ova metoda se obično koristi kada druge metode nisu prikladne ili delotvorne.

Skleroterapija

Skleroterapija je postupak u kojem se ubrizgava sklerozirajuća materija (obično poseban sklerozant) u angiome. Sklerozant deluje tako da zatvori krvne sudove angioma, što dovodi do smanjenja ili nestanka. Ova metoda se obično koristi za angiome manje veličine.

Zašto je neophodno da angiome uklanja isključivo stručno lice?

Važno je da stručno lice, poput dermatologa ili plastičnog hirurga, uklanja angiome iz nekoliko razloga:

Pravilna dijagnoza

Stručno lice ima znanje i iskustvo za pravilnu dijagnozu angioma. Oni mogu razlikovati angiome od drugih vrsta kožnih promena i tumora, te osigurati ispravnu identifikaciju vrste angioma koji treba ukloniti.

Procena rizika

Uklanjanje angioma može biti povezano s određenim rizicima, posebno ako je promena veća ili se nalazi na osetljivim područjima kao što je lice. Stručnjak može proceniti rizik od mogućih komplikacija i pružiti odgovarajuće savete i mere opreza pre, tokom i nakon postupka uklanjanja.

Odabir najbolje metode uklanjanja

Postoji nekoliko metoda za uklanjanje angioma, uključujući hirurško uklanjanje, lasersku terapiju, elektrokoagulaciju i uklanjanje radiotalasima. Stručno lice će odabrati najprikladniju metodu u zavisnosti od karakteristika angioma, veličine, lokacije i drugih faktora. Naši specijalisti dermatologije imaju iskustvo u primeni tih metoda i osiguraće najbolje rezultate i minimalne komplikacije.

Bezbednost i efikasnost

Stručno lice će sprovesti postupak uklanjanja angioma uz poštovanje najviših standarda higijene i sterilnosti. Naši stručnjaci imaju veliko iskustvo u dermatološkim i estetskim procedurama i upoznati su s pravilnim tehnikama i postupcima kako bi se osigurala sigurnost pacijenta i postigla efikasnost uklanjanja.

Naknadno praćenje i nega

Nakon uklanjanja angioma, stručno lice pružiće pacijentu potrebne instrukcije o postupku oporavka, nezi rane i praćenju oporavka. Oni će biti dostupni za bilo kakva pitanja ili probleme koji se mogu pojaviti nakon zahvata.

Uklanjanje angioma je medicinski postupak koji zahteva stručnost i pažnju kako bi se osigurala bezbednost pacijenta i postigli optimalni rezultati. Stoga je važno poveriti taj postupak kvalifikovanom stručnjaku koji ima potrebno znanje i iskustvo u dermatologiji.

uklanjanje angioma

Zašto nije preporučljivo da osoba sama pokušava uklanjanje angioma? Koji su rizici?

Nikako nije preporučljivo da osoba sama dira angiome ili pokušava ukloniti angiome kod kuće. Postoje neke potencijalne opasnosti i komplikacije koje se mogu javiti ako se angiomi diraju ili se s njima postupa na neodgovarajući način:

Infekcija

Prilikom dodirivanja angioma ili pokušaja uklanjanja kod kuće, postoji rizik od infekcije. Kada se koža probije ili ošteti, bakterije mogu ući u ranu i uzrokovati infekciju. Infekcija može rezultirati upalom, crvenilom, oticanjem i bolom.

Krvarenje

Manipulacija angioma može dovesti do krvarenja, posebno ako se angioma nalazi na površini kože. Krvarenje može biti intenzivno i teško će se zaustaviti bez medicinske intervencije.

Ožiljci

Nepravilno uklanjanje angioma ili pokušaj uklanjanja kod kuće može dovesti do ožiljaka. Ožiljci mogu biti vidljivi i trajni.

Ponovni rast

Ako angiom nije potpuno odstranjen ili je uklonjen na neprofesionalan način, postoji mogućnost da se ponovno pojavi ili da se promena ponovo pojavi na istom.

Stoga je važno konsultovati se s lekarom specijalistom dermatologije ako imate angiome i želite da ih uklonite. Oni će vam pružiti najbolje savete i preporuke za sigurno i efikasno uklanjanje angioma, te smanjiti rizik od komplikacija i neželjenih posledica.

Usled čega nastaju angiomi i kako ih sprečiti?

Angiomi mogu nastati iz različitih razloga, ali tačan uzrok njihovog nastanka nije u potpunosti razumljiv. Neki od faktora rizika i mogućih uzroka angioma uključuju sledeće:

  • Genetika: Postoji moguća povezanost između genetike i pojave angioma. Neki ljudi mogu biti skloni razvoju angioma zbog naslednih faktora. Međutim, tačni genetski mehanizmi koji doprinose nastanku angioma još uvek nisu u potpunosti razjašnjeni.
  • Vaskularni poremećaji: Angiomi su benigni tumori koji nastaju u krvnim sudovima. Poremećaji u normalnom razvoju ili funkciji krvnih sudova mogu doprineti formiranju angioma.
  • Hormonske promene: Hormonske promene, poput onih koje se javljaju tokom trudnoće ili adolescencije, mogu uticati na rast i pojavu angioma.
  • Prekomerno izlaganje suncu: Neki angiomi, poput kapilarnih angioma, mogu biti povezani s prekomernim izlaganjem suncu. Ultraljubičasto (UV) zračenje može oštetiti krvne sudove i doprineti njihovom abnormalnom rastu.
  • Povrede na koži mogu ponekad pokrenuti razvoj angioma na tom području.

Što se tiče prevencije, pravilna zaštita od sunca važna je mera koju možete preduzeti kako biste smanjili rizik od pojave angioma ili sprečili pogoršanje postojećih angioma. To uključuje nošenje šešira, zaštite kože odećom, upotrebu kreme za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom i izbegavanje izlaganja suncu u najtoplijim delovima dana. Međutim, važno je napomenuti da prevencija neće u potpunosti sprečiti pojavu angioma, posebno ako postoji genetska predispozicija. Redovni pregledi kod dermatologa takođe mogu pomoći u ranom otkrivanju i lečenju angioma.

Kako da zakažem pregled i konsultacije?

U našoj Diva specijalističkoj dermatološkoj ordinaciji na Novom Beogradu pregled možete zakazati svakog radnog dana u okviru radnog vremena pozivom na broj 011/2444676 ili slanjem email-a na našu zvaničnu e-mail adresu [email protected] .

Autor:
Dr spec. Sunčica Živković,
Specijalista dermatovenerologije

Zakažite Vaš pregled

    Pozovite 069/692-692