Mladeži

mladez

Mladeži (nevusi) su benigne tvorevine na koži koji mogu biti prisutni na rođenju ili se javiti tokom života. U zavisnosti od kog tkiva potiču dele se u nekolikjo grupa:

Nevusi epidermalnog porekla – u njihovom nastajanju učestvuju adneksa kože, često epiderm i vezivno tkivo. Dva najčešća oblika su epidermalni nevus i sebacealni nevus.
Nevomelanocitni nevusi – ovde spada nevus pigmentosus, tj. pigmentni mladež koji potiče od melanocitnog sistema i ovo je najčešći oblik mladeža koji se javlja gotovo kod svih ljudi. Uglavnom nastaju tokom detinjstva, a povlače se u starosti. Postoji više vrsta pigmentnih nevusa u zavisnosti od histološke lokalizacije ćelija: 1) junkcioni nevus, 2)složeni nevus, 3) dermalni nevus
Vaskularni nevusi – u ovu grupu spada nevus flameus (kongenitalna vaskularna malformacija koja se najčešće viđa na licu, potiljku ili sakralno), hemangiomi (benigne vaskularne promene koje se najčešće javljaju na glavi i vratu, zatim trupu i ekstremitetima u vidu ružičastih makula), limfangiomi (obično su urođeni, predstavljaju proširenje limfnih kanala i regionalnih limfnih sudova)

Kako se obavlja pregled mladeža?

Pregled mladeža (naziva se još i dermoskopija) obavlja lekar specijalista dermatolog, a aparat kojim se vrši pregled naziva se dermoskop. To je optički instrument kojim se mladež posmatra pod velikim uveličanjem, što doktoru omogućava da vidi sve potrebne strukture. Sam pregled je bezbolan, komforan i traje kratko. Na osnovu rezultata pregleda doktor daje savet da li je mladež potrebno ukloniti ili ne. Važno je da se ovi dermoskopski pregledi obavljaju jednom godišnje kako bi se na vreme uočila svaka patološka promena.

Koji su faktori rizika za nastanak tumora kože?

Faktori rizika koji ukazuju na sklonost ili mogućnost nastanka tumora kože jesu pozitivna porodična anamneza (ukoliko je neko u porodici imao tumore kože), svetla put, prekomerno izlaganje UV zračenju, postojanje mladeža koji su velikih dimenzija, nejednake boje, nejasnih ivica i nepravilnog oblika, kod kojih se javlja crvenilo, perutanje, krvarenje i/ili ubrzan rast, kao i mladeži koji su izloženi čestim mehaničkim povredama i iritacijama.

Da li je svaki mladež opasan?

U najvećem broju slučajeva, mladeži predstavljaju bezopasne promene na koži i smatra se da svaka odrasla osoba nakon tridesete godine ima negde između 10 i 40 mladeža raspoređenih svuda po koži. Međutim, ukoliko se primeti da mladež menja boju, oblik i dimenziju, da svrbi, boli ili krvari potrebno je hitno obratiti se dermatologu kako bi se obavio dermoskopski pregled. Ovaj pregled je važan za rano otkrivanje malignih promena što povećava mogućnost njihovog izlečenja.

Kako se uklanjaju mladeži?

Nakon obavljnog pregleda lekar specijalista određuje metodu kojom je najbolje ukloniti mladež. To je moguće uraditi radiotalasima, laserski ili hiruški. Najčešća medota uklanjanja jeste radiotalasima. Ovom metodom mogu svi pacijenti ukloniti mladeže, čak i trudnice. Jedina kontraindikacije jeste ukoliko pacijent ima pejsmejker. Nakon uklanjanja mladeža, obavezno je njegovo slanje na histopatološku analizu, kako bi histopatolog utvrdio o kakvoj promeni je reč.

Kako izgleda procedura uklanjanja mladeža radiotalasima?

Sama procedura je bezbolna, komforna za pacijenta i traje kratko. Pre uklanjanja mladeža aplikuje se subkutano lokalni anestetik (lidokain sa adrenalinom) tako da pacijent ne oseća ni najmanju neprijatnost tokom intervencije. Ova metoda je sigurna, efikasna, bezbedna i precizna. Samo skidanje mladeža traje nekoliko sekundi i u toku postupka pacijent ne krvari niti mu se stavljaju šavovi. Nakon intervencije pacijent može normalno da se vrati svojim svakodnevnim aktivnostima. Na tretiranom mestu se formira mala krasta koja prolazi nakon nekoliko dana i za sobom ostavlja skoro minimalan i neprimetan ožiljak.

Koje promene možemo otkloniti radiotalasima?

Što se tiče mladeža, ovom metodom moguće je ukloniti sve mladeže koji su iznad nivoa kože. Naročito se preporučuje njihovo uklanjanje ukoliko se često povređuju, izloženi su trenju, ali i iz estetskih razloga. Osim mladeža, radiotalasima je moguće ukloniti keratoze, bradavice, papilome, fibrome, ciste, angiome, ksantelazme i mnoge druge promene.