Mladeži – Pregled i Uklanjanje Pigmentovanih Promena sa Kože

Važno je pregledati mladeže

Svaki čovek bi trebalo da pregleda svoje mladeže bez obzira na to da li se menjaju ili ne.

Osobe koje primete nagle promene na mladežima (brz rast, krvarenje, vlaženje, promena oblika ili boje) i oni u čijoj porodici (bliski krvni srodnici) je bilo malignih tumora kože bi morali da pregledaju svoje mladeže bar jedanput godišnje.

Idealno vreme za pregled mladeža

Idealno vreme za pregled svih pigmentovanih promena na koži je zima, jer je tada koža najmanje izložena UV zracima (sunčevoj svetlosti) koji mogu da promene izgled mladeža (pojačana pigmentacija i pojava pigmentovanih globula). Potrebno je da prođe bar 4 do 6 nedelja od izlaganja suncu da bi bili sigurni da promene koje su se pojavile nisu samo prolazna posledica UV zračenja. Trajne posledice (mutacija DNK) javljaju se kao posledica preteranog izlaganja UV zračenju (sunčanje, solarijum) i mogu da budu opasne.

Dermoskopski pregled  – dermoskopija

Kad pacijent dođe kod dematologa da pregleda mladeže, prvo se vrši klinički pregled. Mnoge promene na koži za koje pacijenti misle da su mladeži nisu u medicinskom smislu mladeži nego najčešće fibromi, bradavice i hemangiomi. Dermatolog bira koje će promene pregledati i dermoskopski posle kliničkog pregleda. I pre otkrića dermoskopije postavljale su se tačne dijagnoze na osnovu kliničkih kriterijuma (oblik, izgled ivica, boja, veličina, brzina rasta), ali dermoskopija omogućava veću preciznost i veći broj tačnih dijagnoza.

Dermoskopski pregled podrazumeva upotrebu dermoskopa (optički instrument) uz pomoć koga se vide strukture koje su pri samo kliničkom pregledu nevidljive ili slabo vidljive. Dijagnoza se postavlja na osnovu posebnih dermoskopskih kriterijuma.

Da li svaki mladež sme da se ukloni?

Odluku o tome da li neki mladež ili neku drugu promenu na koži treba ili ne ukloniti donose zajedno pacijent i lekar. Lekar savetuje a pacijent odlučuje da li će se neki mladež ukloniti. Ukoliko pacijent ne želi da ukloni promenu sa kože, a lekar mu to savetuje tu promenu treba dermoskopski pratiti (pregledi na 3 ili 6 meseci). Svaki mladež sme da se ukloni, pitanje je samo da li to mora (sumnja na malignitet) ili ne mora da se uradi.

Na koji način može da se ukloni mladež?

Način uklanjanja promena sa kože zavisi od vrste,veličine i mesta gde se nalaze i može da bude klasično hiruško (isecanje i šivenje) ili radiotalasima. Bitno je da se promena ukloni u celini i kad su u pitanju mladeži ili kada se sumnja na maligni tumor kože, pošalje na histopatološku analizu.

Uklanjanje mladeža prženjem toplotom, hemikalijama ili melemima dovodi do njihove potpune destrukcije i nemogućnosti postavljanja patohistološke dijagnoze. Ako se maligni tumor ukloni na taj način to može da ugrozi život pacijenta i onemogući pravovremeno postavljanje dijagnoze i lečenje.

Ukoliko pacijent odluči da ukloni promenu sa kože, bilo da to želi iz praktičnih, estetskih ili medicinskih razloga, pristupa se pripremi i uklanjanju promene.

Uklanjanje mladeža radiotalasima

Radiotalasi su superiorna metoda za uklanjanje različitih beningnih promena sa kože, kao što su mladeži, bradavice, papilomi, fibromi, keratoze. Kod površinskih i vrlo malih promena dovoljna je anestetička krema pod okluzijom (plastična folija), a kod većih ili dubljih promena neophodna je i anestezija iglom. Posle uklanjanja, mladeži i neke druge promene šalju se na histopatološku analizu. Ceo proces za jednu promenu traje nekoliko minuta, a na rezultate analize se čeka nekoliko dana.

Posle uklanjanja mladeža ostaje krasta koja se 5 do 7 dana tretira antibiotskim puderom ili mastima i otpada sama. Savetuje se zaštita od sunca 4 do 6 nedelja posle uklanjanja da bi se sprečila eventualna pojava hiperpigmentacija i ožiljaka.