Lasersko uklanjanje hiperpigmentacija: uzroci nastanka, dijagnoza i lečenje

Hiperpigmentacije imaju raznovrsnu etiologiju i mogu se javiti u raznim formama: pojedinačno – kao fokalne promene ili difuzno – kada zauzimaju veće površine na koži. Nastanak hiperpigmentacija, uglavnom, usko je povezan sa povećanom produkcijom pigmenta melanina ili povećanjem broja melanocita (ćelije koje stvaraju melanin).

FOKALNE hiperpigmentacije najčešće su posledica prethodnog inflamatornog procesa na koži, nastaju nakon akni ili mehaničke traume kože. Fokalne linearne pigmentacije su najčešće rezultat fotodermatitisa usled interakcije UV zraka sa psoralenima koje je pacijent uneo sistemski ili topikalno.

DIFUZNE hiperpigmentacije ukazuju najčešće na sistemske poremećaje: Adisonova bolest, hemohromatoza, upotreba nekih lekova, neoplastični procesi…

Prilikom pregleda pacijenta, pre same dermoskopije, sama anamneza može dati dosta informacija o potencijalnim sistemskim uzrocima – dijabetes (dijabetična dermopatija), upotreba lekova koji u interakciji sa UV zracima daju fototoksične reakcije itd. Informacije o vremenu nastanka hiperpigmentacija koje može imati veliki diferencijalno dijagnostički značaj – neke promene se javljaju kongenitalno, neke u detinjstvu, neke u adultnom periodu ili se mogu jasno vremenski povezati sa nekim spoljašnjim uzrokom.

Hiperpigmentacija se može efikasno ukloniti frakcionisanim laserom.

Idealani periodi za lasersko uklanjanje hiperpigmentacija su jesen i zima, kada je UV ekspozicija svedena na minimum. Ukoliko pacijent ide na skijanje, neophodno je da koristi zaštitni faktor 50 koji će nanositi svaka 2 h. Tretman je bezbolan sa minimalnim periodom oporavka od nekoliko dana posle koga pacijent može i posle prvog tretmana uočiti znatno poboljšanje. Potrebno je uraditi 4 tretmana za postizanje optimalnih rezultata, u pravilnim vremenskim razmacima.

Melanociti i pegment

melanociti

Melanociti su ćelije koje unutar epidermisa produkuju melanin i prenose ga putem melanozomskih struktura do keratinocita. Usled iritacije ili hormonskog stimulusa može da se poveća proizvodnja melanina ili da dođe do povećanja broja melanocita. Kao krajnji ishod ovih procesa nastaju promene po tipšu hiperpigmentacije na koži.

Različite hiperpigmentacije imaju različit izgled na koži, lokalizaciju i drugačiji mehanizam nastanka.

Cafe au lait (hiperpigmentacije po tipu mrlja od bele kafe ), melasma, postinflamatorne hiperpigmentacije i kožne manifestacije Adisonove bolesti dovode do povećane produkcije melanina. Umnožavanje melanocita prisutno je kod pegica, seboroičnih keratoza i fototoksičnih reakcija.

U daljem tekstu navešćemo neke od promena na koži po tipu hiperpigmentacija sa kojima se najčešće srećemo na dermatološkom pregledu, njihovu diferencijalnu dijagnozu i načine uklanjanja i lečenja:

CAFE AU LAIT

HIPERPIGMENTACIJE U VIDU MRLJA OD BELE KAFE

mrlja od kafe

Mogu biti prisutne kongenitalno ili se javiti u detinjstvu. Najčešće ih ima više na telu, u ravni kože su, po tipu makule, nepravilnog oblika i nejasnih granica u odnosu na ostatak kože. Nisu povezane sa UV ekspozicijom. Mogu biti povezane sa neurofibromatozom.

Lečenje: Piling ili laserski tretman frakcionisanim laserom.

PEGICE

pegice

Nalaze se u formi brojnih pojedinačnih tamno braon i crnih makula dijametra 1-3 mm na mestima koja su najviše izložena UV zračenju. Prisutne su kongenitalno i u detinjstvu. Benigne su promene i mogu se ukloniti laserom.

FLEKE NASTALE USLED HRONIČNOG IZLAGANJA SUNCU

fleka na licu

Ovakve promene su makroskopski smeđe mrke pigmentacije na regijama lica i tela koje su hronično izložene UV zračenju. Najčešće zahvaćene regije lica: čelo, jagodični luk, greben nosa, nausnice i brada. Na telu su fleke najčešće prisutne na dekolteu, rukama i dorzalnoj strani šake. Mogu se javiti na bilo kom delu tela. Dijametar ovih promena se kreće od 2-20 mm.

Mikroskopski dolazi do povećanja broja melanocita u zahvaćenoj regiji u kojima se stvaraju gusti depoi pigmenta melanina. Sa starenjem ove promene na koži sve lakše nastaju usled degenerativnih procesa koji prate fiziološke promene u koži i hiperpigmentacije postaju sve izraženije.

Lasersko uklanjanje fleka usled UV oštećenja je najefikasniji metod trajnog karaktera. Pacijent je u obavezi da izbegava izlaganje sunčevoj svetlosti i koristi kreme sa visokim zaštitnim faktorom (SPF 50). Hiperpigmentacije se uklanjaju Er:Yag laserom koji neablativnom frakcionisanom energijom na bezbolan način trajno uklanja hiperpigmentisana polja na koži.
Hiperpigmentacije koje se ne nalaze samo na koži nego zahvataju i sluzokožu i regiju usta mogu ukazivati na Petz-Jeghersov sindrom što zahteva dalje i detaljnije kliničke pretrage.

MELAZMA

melazma

Melazma je čest poremećaj pigmentacije kože. Češće se javlja kod žena, posebno u reproduktivnom periodu na delovima tela koji su najviše izloženi suncu u toku života, što se posebno odnosi na lice. Da li će doći do razvoja promena zavisi od genetske predispozicije, osetljivosti na hormonske stimuluse, trudnoće i upotrebe određenih lekova.

Uspešno se tretira ablativnim i neablativnim frakcionisanim laserima u zavisnosti od hroniciteta promene i njene izraženosti.