Mladeži – Bezbolno Uklanjanje Mladeža

Mladeži su promene na koži najčeće okruglastog oblika u ravni ili iznad ravni kože. Mogu biti različite boje, od svetlo kestenjaste do tamno braon boje. Neki mladeži mogu biti ružičaste prebojenosti, a postoje i plavi mladeži. Njihova veličina varira od nekoliko milimetara do nekoliko centimetara, a neki prekrivaju veće delove kože. Mladeži se pojavljuju u svim uzrastima; sa nekima se rađamo i oni rastu sa nama. Njihov oblik je najčešće pravilan, mada često imaju reckaste ivice, grozdast ili šarenoliki izgled. Nepravilno grupisanje i rast melanocitnih ćelija u koži čine mladež. Melanocitne ćelije proizvode pigment melanin, koji daje boju koži i štiti od prekomernog oštećenja koze UV zračenjem.

Kontrola mladeža

Najvažnije je da se kontroliše i prepozna mladež koji se po boji i obliku razlikuje od ostalih mladeža. Takođe, treba kontrolisati i novonastale mladeže. Ukoliko na telu imate mladež koji stalno povređujete treba ga preventivno ukloniti.

Kontrola mladeža obavlja se dermoskopskim pregledom uz pomoć aparata dermoskopa, kojim se na bezbedan i bezbolan način pregledaju sve promene na koži. Dermoskopom mogu da se prate promene u boji mladeža, strukturi njegovih dubljih slojeva, kao i promene na krvnim sudovima. Na ovaj način se mogu prepoznati eventualne maligne promene i omogućiti pacijentu blagovremeno lečenje.

Uklanjanje mladeža

Svaki mladež može da se ukloni iz medicinskih ili estetskih razloga. Uklanjanje mladeža je potpuno bezbedno ukoliko intervenciju izvodi lekar obučen za takav zahvat (hirurg ili dermatolog).

Uklanjanje mladeža se moze izvesti klasičnom hirurškom ekscizijom ili radiotalasima, što odlučuje doktor posle kliničkog i dermoskopskog pregleda mladeža. Nakon uklanjanja mladeža, mladež se obavezno šalje na histopatološki pregled. Histopatološkim pregledom dobijamo rezultat o vrsti ćelija i tkiva koje sadrži dat uzorak. Izveštaj patologa se uvek daje pacijentu i sugeriše se da ga pacijent čuva u svojoj medicinskoj dokumentaciji.

Postoje česte zablude vezane za uklanjanje mladeža. Jedna od zabluda jeste da mnogi smatraju da mladeže ne treba uklanjati jer onda postaju „opasni”. Istina je suprotna od ovog mišljenja. Svakako, mladeže treba kontrolisati najmanje jednom godišnje i ukoliko doktor proceni da ih je bolje ukloniti, treba ih ukloniti na vreme.

Drugo pogrešno mišljenje o uklanjanju mledeža jeste da se mladeži mogu spaljivati biljnim melemima, hemikalijama ili toplotom. Ovakve procedure uglavnom rade medicinski neobrazovani ljudi, a posledice ovakvog načina uklanjanja mladeža mogu rezultirati smrtnim ishodom.

Naš savet je da se redovno javljate svom izabranom dermatologu i da uradite dermoskopski pregled mladeža. Na ovaj način možete prevenirati nastanak promena na koži koje mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Za pregled u Diva Medical i radiotalasno uklanjanje mladeža možete svakog radnog dana okrenuti kontakt telefon 011/2444676 . Možete nas posetiti i lično – a naše ordinacije se nalaze u ulici Prote Mateje 9 blizu trga Slavija, kao i na Novom Beogradu, u ulici Vladimira Popovića 52.