Biorevitalizacija: Dubinska hidratacija kože

Promene koje se dešavaju unutar kože u procesu starenja manifestuju se gubitkom zapremine potkožnog tkiva, gubitkom elasticiteta i opuštanjem kože. Izraženosti i brzini nastanka ovih promena posebno doprinosi hronično intenzivno izlaganje sunčevom zračenju i fiziološke promene kod žena u periodu menopauze.

Od ćelijskih promena do vidljivih znakova starenja

Degenerativne promene koje se dešavaju na granici epiderma i derma povezane su sa redukcijom vanćelijskog matriksa. Kao rezultat ovih dešavanja nastaju bore i opuštena koža kao makroskopska slika promena na ćelijskom nivou. Dolazi do disbalansa u enzimskim aktivnostima sinteze, remodelovanja i katabolizma glavnog strukturnog proteina kože – KOLAGENA. Ne samo da dolazi do redukcije ekstracelularnog matriksa, već je i sam kolagen više podložan dejstvu enzima koji ga razgrađuju – kolagenaze i metaloproteinaze, a sa druge strane, njegova sinteza je usporena.

Uloga biorevitalizacije

Upotrebom injektovane miksture aminokiselina i hijaluronske kiseline male molekulske gustine postiže se biorevitalizacija kože njenim prirodnim komponentama koje se gube u procesu starenja. Hijaluronska kiselina u sastavu biorevitalizacione miksture je prirodna komponenta kože odgovorna za njenu hidrataciju (zbog osobine da vezuje molekule vode) i stimulaciju neokolageneze – stvaranje novog kolagena u koži. Starenjem koncentracija hijaluronske kiseline opada a ćelijski procesi su usporeni i usled nedostatka vode u koži ona postaje suva, tanka i naborana.

Biorevitalizaciona formula Jalupro, osim hijaluronske kiseline, sadrži i aminokiseline, prekursore kolagena.

Kolagen ima kompleksnu molekulsku strukturu i u organizmu je zastupljen u više podtipova. U svakom podtipu kolagena nalazi se aminokiselina glicin, najmanja od svih aminokiselina. Pored glicina, u sastav kolagena ulaze i aminokiseline L-lizin i L-prolin. Ove aminokiseline nalaze se uglavnom samo u kolagenu. U sastavu biorevitalizacione formule Jalupro aminokiseline imaju ulogu promocije sinteze kolagena lokalno, na mestu aplikacije.

Koje su indikacije za tretman biorevitalizacije?

Biorevitalizacija kože je poželjna u preventivne svrhe – koža koja pokazuje prve znake starenja, ali prvenstveno je namenjena za dubinsku negu i oporavak kože +40 godina. Biorevitalizacija daje dramatično poboljšanje kvaliteta kože već posle prve serije tretmana opuštene i izborane kože, ožiljaka i crvenih strija.

Mikstura Jalupro je namenjena regiji lica, vrata, dekoltea i bilo koje površine gde se navedene promene nalaze.

  • Preporučen broj tretmana: Za optimalan rezultat preporučuje se minimalno 4 tretmana sa razmacima od 10 dana urađenih u jednoj seriji.
  • Tehnika aplikacije: Injekciona (intradermalno), trajanje tretmana je 10-15 minuta.
  • Period oporavka – ne postoji.

Najmanje 12h pre medicinske intervencije pacijent ne treba da pije lekove koji produžavaju vreme krvarenja i alkoholna pića.