Dr spec.
Sunčica Živković

Specijalista dermatovenerologije

Dr Sunčica Živković završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Radila je kao lekar opšte prakse 8 godina. Nakon toga više od dvadeset godina radi kao dermatolog, prvo u svojoj privatnoj dermatološkoj praksi, a poslednjih 6 godina u Diva Medical dermatološkoj ordinaciji. Ima ogromno iskustvo u lečenju različitih dermatoloških problema kako odraslih tako i dece. Usavršavala se u zemlji i inostranstvu u oblasti dermatoonkologije, dermoskopije, kao i u radu na medicinskim laserima. Znanje je sticala na međunarodnom kongresu u Beču u organizaciji EADV (Evropske asocijacije dermatovenerologije), seminare u Berlinu i Barseloni u organizaciji EADO (Evropske organizacije dermatoonkologije) i mnogim drugim. Dr Sunčica ima više od 20 godina iskustva u radiotalasnoj hirurgiji. Sve preglede i procedure obavlja i na engleskom i nemačkom jeziku. Redovan je član SLD (Srpsko lekarsko društvo), LKS (lekarska komora Srbije), UDVS (udruženje dermatovenerologa Srbije), EADO (Evropska asocijacija dermatoonkologa). Radi na dermatološkim laserima Fotona Sp Dynamis, Alma Accent Prime, Alma Harmony Pro, kao i na Molle max najsavremenijem kompjuterizovanom dermoskopu.