Zašto je Važno Svaku Uklonjenu Promenu sa Kože Poslati na PH Analizu

Najčešći razlozi za uklanjanje mladeža

 

U Diva Medical dermatološkoj ordinaciji, uklanjanje mladeža se primarno vrši iz estetskih razloga ili zato što su na delovima tela gde se često povređuju. Posle dermoskopskog pregleda promena i postavljanja kliničke dijagnoze na svaku promenu se aplikuje lokalni anestetik u vidu kreme koji na koži stoji najmanje 30 minuta. Pre same intervencije dodaje se potkožna anestezija putem injekcije .

 

U Diva medical ordinaciji princip je da se svaka uklonjena promena pošalje na histo-patološki  pregled.

 

Kako se radi patohistološka analiza ?

Prilikom uklanjanja mladeža – isključivo bezopasnih, benignih dermalnih mladeža, vodimo računa da promena bude u celini uklonjena. Istu šaljemo u laboratoriju gde se obavlja mikroskopski pregled uklonjene promene. Patolog detaljno pregleda i opisuje raspored ćelija u promeni, kao i na njenoj periferiji. Tako dobijamo (i mi i pacijent) definitivnu i pouzdanu potvrdu da je uklonjeni mladež benigan i da se klinička i histološka dijagnoza poklapaju.

 

radiotalasna metoda uklanjanja promena na kožiuklanjanje mladeža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nije retkost da se uz mladež nađe i seboroična keratoza ili da neka druga promena bude iskombinovana sa seboroičnom keratozom. Ovde je vrlo bitno da se uradi histo-patološki pregled da bi se promene definitivno razgraničile i histološki verifikovale.

 

Način uklanjanja beningnih promena sa kože

Radiotalasno uklanjanje benignih promena na koži koje se uklanjaju iz estetskih razloga ili zbog česte mehaničke iritacije predstavljaju rutinsku proceduru za naše lekare dermatologe sa višedecenijskim iskustvom u kliničkoj praksi.

 

Radiotalasno uklanjanje beningnih promena 

Radiotalasna intervencija je bezbolna, beskrvna i traje vrlo kratko. Posle intervencije na koži ostaje mali trag koji vremenom bledi i ne ostaje trajan ožiljak.