Vesti

Vesti

Strije

Strije predstavljaju promene na koži u vidu linearnih, crtastih atrofija kože. Lako su

Vesti

Opadanje kose

Opadanje kose je problem velikog broja muškaraca i žena. Bez obzira na učestalost, nesumnjivo

Vesti

LETO U SENCI

Ušli smo u još jedno leto sa novim izazovima, novim pitanjima i starim dilemama. Do sada smo