Prim. Dr
Jasna Czurda Potić

Specijalista dermatovenerologije

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1979.godine. Kao lekar opšte prakse radila u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu od 1982. do 1997. godine, a zatim kao specijalista dermatovenerologije do 2013. godine. Specijalizaciju iz dermatovenerologije završila 1997. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Objavila više od 40 stručnih autorskih i koautorskih radova i učesnik brojnih domaćih i internacionalnih (evropskih i svetskih) kongresa i simpozijuma. Zvanje primarijusa stekla 2008. godine. Obuku (internacionalni kurs) iz dermoskopije završila 2004. godine kod prof. dr Giuseppea Argenziana, prof. dr Petera Soyera i prof.dr Iris Zalaudek. Član Internacionalnog udruženja dermoskopista od 2005. godine. Kao vođa stručnog tima DIVA Medical radi od njenog osnivanja. Ima ogromno iskustvo u lečenju različitih dermatoloških problema kako odraslih tako i dece kao i u radiotalasnoj hirurgiji kojom se bavi više od 30 godina. Redovan je član SLD (Srpsko lekarsko društvo), LKS (lekarska komora Srbije), UDVS (udruženje dermatovenerologa Srbije). Usavršavala se u oblasti dermoskopije i radi na najsavremenijem Mole max digitalnom dermoskopu. Sve preglede i konsultacije vrši i na engleskom i francuskom jeziku.