Marija Pavlović

Laser operater

Završila je srednju medicinsku školu u Beogradu, smer fizioterapeut  i višu medicinsku skolu u Zemunu, smer radni terapeut. Pored toga, završila je i školu limfne drenaže. Preko 20 godina iskustva u lečenju celulita i gojaznosti. Usavršavala se u radu na različitim aparatima među kojima su najsavremeniji laseri za preoblikovanje i zatezanje tela. Poslednjih 5 godina radi na Fotona laseru za zatezanje tela kao i na Alma platformi za topljenje masnih naslaga i lečenje celulita. Već 12 godina radi u timu Diva, poseduje licencu KMST, čiji je član od osnivanja komore i redovan je učesnik stručnih skupova sa kontinuiranom edukacijom iz oblasti svoje struke.