Dr spec.
Irena Obradović

Specijalista dermatovenerologije

Dr Irena Obradović rođena je u Beogradu gde je završila osnovne kao i specijalističke studije iz oblasti dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2004. godine je posvećena radu sa pacijentima kao klinički lekar na Klinici za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović. U periou od 2004 – 2006 godine pri Medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu završava školu lasera i akupunkture, a pri ruskom UMC Martin’ex iz Moskve edukaciju o primeni mezoterapije u terapeutskoj kozmetologiji i estetskoj medicini. U privatnoj praksi radi od 2007. godine. Radila je kao dermatovenerolog u poliklinici Oculus a poslednje dve godine radi u ordinaciji Diva Laser centar I na Novom Beogradu. Osim dermatoloških preglede obavlja dermoskopske preglede, dermatohirurške procedure, laseroterapiju, microneedling kolagen indukcionu terapiju. Redovni je učesnik kongresa domaćih i internacionalnih edukacija iz oblasti dermoskopije. Sve preglede obavlja i na engleskom jeziku. Član je UDVS-a, IDS-a, SLD-a. Radi na dermatološkim laserima Fotona Sp Dynamis, Alma Accent Prime, Alma Harmony Pro, kao i na Molle max najsavremenijem kompjuterizovanom dermoskopu.