Dr medicine
Olivera Zeljković

Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Usavršavala se u više edukacionih centara za anti-aging medicinu , uključujući i dermatološku ordinaciju Diva gde je obučena za izvođenje minimalno invazivnih procedura i primenu različitih laserskih platformi u oblasti estetske medicine. Kontinuirano se usavršava u zemlji i inostranstvu u oblastima regenerativne i estetske medicine. Redovan je učesnik svih domaćih i internacionalnih kongresa i simpozijuma, među kojima su Alma lasers Accent prime hands on edukacija, Beograd, Alma lasers simpozijum estetske medicine Sofija, Bugarska, Candela lasers simpozijum, Hands on edukacija za primenu hijaluronskih filera Allergan, Beograd, Jalupro edukacija za biorevitalizaciju kože, Alma global clinical training, Tel Aviv, Israel gde je obučena za rad sa najsavremenijim laserskim platformama i primeni istih u oblasti estetske medicine. Radi na dermatološkim laserima Fotona Sp Dynamis, Alma Accent Prime, Alma Harmony Pro. Redovan je član LKS. Sve preglede obavlja i na engleskom i nemačkom jeziku.