Anđela Matović

laser operater

„Završila je srednju medicinsku školu u Pančevu, smer medicinska sestra-tehničar, a zatim Defektološki fakultet u Beogradu. 

Nakon završene škole postala je član Diva tima gde radi kao laser operater. Poseduje licencu KMST. „