Healthy aging medicine

Healthy aging medicine

Diva Laser Centar u skladu sa najboljim svetskim i evropskim klinikama za antiaging i estetsku medicinu stavlja akcenat na PREVENCIJU kao najbolju dostupnu antiaging terapiju.

Na nedavnim seminarima iz ove oblasti u Tel Avivu i Londonu, naš stručni tim se vratio osvežen novim saznanjima iz ove oblasti i uvodi novi pojam HEALTHY AGING MEDICINE kao potpuno novi pristup u lečenju.
Healthy aging medicina zapravo predstavlja potpuno novu filozofiju po kojoj redovna fizička aktivnost, zdrava izbalansirana ishrana uz pozitivan stav prema sebi i ljudima oko sebe, i primenu adekvatnih laserskih i drugih procedura predstavlja zlatni standard u terapiji protiv starenja kože.

Za uspešnu terapiju, što bolje rezultate i očuvanje poverenja naših dugogodišnjih pacijenata, kao i onih novih, u našem centru primenjujemo Evidence Based Medicine – Medicinu zasnovanu na dokazima koja integriše dugogodišnje kliničko iskustvo lekara sa rezultatima najaktuelnijih publikovanih kliničkih i epidemioloških istraživanja i uverenjima i željama pacijenta.

Ovaj savremeni medicinski pristup daje najbolje rezultate i osigurava uspeh terapije.

Očekujemo Vas

Vaš Diva Laser Centar